Lijst met publicatiesTom van den Beld: Hoop in tijden van geloofscrisis

Rob van Essen: Mijn pacifisme

Erik Jurgens: Samenzwering

Arthur van Tongeren: Gastvrijheid

Roel Pomp: Vrede op aarde

Henk Baars: Grenzeloos geloven

Ria Schoenmakers-van Osch: Troost

Tom van den Beld: Kerkelijke merkwaardigheden

Walther Burgering: Synodale pad loopt toch vast in kerkers

Hub Schumacher: Om tot een echte geboorte te komen

 

09-12-2022

Erik Borgman: Verkondigend leven

Michel Besnard: Een zomerzondag in Lier, België

Erik Jurgens: "Eigenlijk niet"

Ria Schoenmakers-van Osch: Het licht gezien

Gerard Moorman: Dorothy Day, boegbeeld van een modern, radicaal Christendom

Tom van den Beld: Kerkelijke merkwaardigheden

Berma Klein Goldewijk: Invloeden reiken verder dan effecten

Michel Besnard: Bram Grandia: nadenken over oorlog en vrede in deze tijd

Erik Jurgens: Ver-ont-schuldigen is vrijpleiten van schuld

Huub Schumacher: Er is maar weinig wat 'zeker' is

27-09-2022

Henk Meeuws: Een weg in het kwaad?

Erik Jurgens: Valse vertroosting?

Gerard Swüste: Een lied van Huijbers horen, voelt als thuiskomen

Door Brouns-Wewerinke: Een buik vol van begeren

Tom van den Beld: Kerkelijke merkwaardigheden

Sieuwert Haverhoek: Lev Tolstoj, de profeet die monddood werd gemaakt

Theo Salemink: De spagaat van de katholieke kerk

Erik Jurgens: Een morele kwestie

Michel Besnard: Abortus op de Filippijnen

Huub Schumacher: Weet jij wie er gelijk heeft?

26-07-2022

Riet Bos: Gedenken in Berlijn

Gerard Swüste: Apocriefe boeken houden de Bijbel Levend

Marinus van den Berg: Corona op de achtergrond?

Erik Jurgens: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Marian Geurtsen: Maria Magdala en de Hemelvaart van Jezus

Erik Jurgens: Theopoëzie, mooier dan theologie

Tom van den Beld: Kerkelijke merkwaardigheden

Michel Besnard en Riet Bos: Het sprookje van de oude boom...

Michel Besnard: Simone Vos. een Nederlandse over Hans Küng

Hub Schumacher: Geen eigen geweten meer

27-04-2022

Harrie van den Akker: Hoopvol en volhardend

Gerard Swüste: De Schrift kan als muziek in de oren klinken

Erik Jurgens: 'Christelijke' feestdagen

Cor Sinnema: Pesach en Pasen. herdenken en vieren

Tom van den Beld: Kerkelijke merkwaardigheden

Henk Baars: "Een soort heilig moeten"

Michel Besnard en Arthur van Tongeren: Geloofsgemeenschap Hoefje Tannetje

Henk Baars: "Een experiment met de waarheid"

Erik Jurgens: Onrechtvaardige oorlogen bestaan, rechtvaardige niet

Hub Schumacher: Niet zomaar oversteken

24-02-2022