Bestuurlijke organisatie

 

Algemene Vergadering (AV)

De AV is het parlement van de vereniging.
De AV bepaalt de hoofdlijnen van het algemeen en financieel beleid.

Het bestuur legt verantwoording af aan de AV over het gevoerde beleid.
Leden en partnerleden hebben vrij toegang om hun stem te laten horen.

Kascommissie

De AV benoemt jaarlijks een kascommissie voor de controle van de jaarrekening.

Bestuur

De bestuursleden per 2 november 2021:

  • Harrie van den Akker, voorzitter
  • Nicole Buijtendijk, secretaris
  • Riet Bos, penningmeester
  • Walther Burgering, lid
  • Henk Peters, lid

Meer lezen

pdf210622 Statuten

pdf180414 Huishoudelijk Reglement


juni 2021