ANBI

Bij de belastingdienst is de Mariënburgvereniging als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd met RSIN 7851200. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.


 pdfStatuten


 

 


Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, RSIN
(voorheen: Fiscaal nummer):  0078.51.200


 


 

  • MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
  • Leden die als vrijwilliger en in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed. In een enkel geval worden ook afspraken gemaakt over vergoeding van uren.

 


 


Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e];   Vestigingsplaats = waalre.
juni 2021