ANBI

Bij de belastingdienst is de Mariënburgvereniging als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd met RSIN 7851200. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.


 Naam en contactgegevens

 Bestuurlijke organisatie

 Beloningsbeleid

 pdfVerklaring van hoedanigheid

 pdfBeleidsplan 2022-2024

 pdfStatuten  

Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen:  Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e];   Vestigingsplaats = waalre. 


oktober 2022