Bericht van uw webmaster

Sinds 2008 mocht ik als webmaster van Mariënburg informatieve en mooie webpagina's maken, in het bijzonder voor de leden van Mariënburg.

Daarnaast was ik sinds 2016 ook hoofdredacteur van Mariënburg, magazine van en voor kritisch katholieken (MM). De voorgenomen publicatie in MM van een artikel over de vraag hoe wij als kerkelijke gemeenschappen in de toekomst omgaan met de zwarte bladzijden van het seksueel misbruik van kinderen door priesters en religieuzen, leidde tot een fikse aanvaring. Als hoofdredacteur werd ik ontslagen door het bestuur.

Gezien dit ontslag is mijn functie als webmaster niet meer houdbaar. De website zal voorlopig wel even stilliggen.

U allen groetend,

Tammo ten Berge


 augustus 2017