Mariënburgvereniging Jaarcijfers ANBI-2019 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS

 

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 

 

31-12-2019

31-12-2018

 

 

2019

2018

ACTIVA

 

 

 

BATEN

 

 

Financiële activa

 €  201.864,00

 €  206.181,00

 

Contributies

 €    33.351,00

 €    35.327,00

 

 

 

 

Abonnementen

 €      3.115,00

 €      3.125,00

Overlopende activa

 €         546,00

 €         887,00

 

Giften en legaten

 €    11.779,00

 €      9.932,00

 

 

 

 

Rente en dividend

 €        856,00

 €        343,00

Liquide middelen

 €      7.790,00

 €    18.088,00

 

Verkoop boekje Häring

 

 €        313,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 €    210.200,00

 €    225.156,00

 

Resultaat boekjaar (negatief)

 €    11.149,00

 €    15.549,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €    60.250,00

 €    64.589,00

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 €    208.058,00

 €    219.207,00

 

LASTEN

 

 

Eigen vermogen 1 januari

 €    219.207,00

 €    234.756,00

 

Kosten eigen organisatie

 €  28.205,00

 €  29.529,00

Resultaat boekjaar

 €     (11.149,00)

 €     (15.549,00)

 

Bestuurskosten

 €      4.230,00

 €      6.737,00

 

 

 

 

Kantoorkosten

 €    17.094,00

 €    16.549,00

Overlopende passiva

 €      2.142,00

 €      5.949,00

 

Website

 €      3.133,00

 €      3.234,00

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering

 €      3.748,00

 €      3.009,00

 

 €    210.200,00

 €    225.156,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten en projecten

 €  31.031,00

 €  34.097,00

 

 

 

 

Mariënburg Magazine

 €    20.345,00

 €    20.150,00

 

 

 

 

Credo-commissie

 €      5.018,00

 

 

 

 

 

Nationaal Debat | 1000St.

 €      4.009,00

 €      4.618,00

 

 

 

 

Internationale contacten

 €        879,00

 €      1.930,00

 

 

 

 

Overige projecten en ondersteuning

 €        780,00

 €      1.184,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige lasten

 €    1.014,00

 €       963,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €    60.250,00

 €    64.589,00