Giften en donaties

Mariënburg staat voor een kritisch debat over zaken waarover christenen in de huidige maatschappij een standpunt willen bepalen.
Daarnaast richt Mariënburg de focus op geloofsvernieuwing en verdieping, mede ten behoeve van zelfstandige gemeenschappen en ekklesia's.

De activiteiten worden betaald uit ledencontributies en donaties.
U kunt die activiteiten financieel steunen met een gift of met een legaat in uw testament.

IBAN en BIC

Giften ontvangen wij graag op bankrekening NL77 RABO 0329 9215 68,
ten name van Mariënburgvereniging Waalre
 
BIC nummer: RABO NL2U .
 

Uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn

Mariënburg is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat biedt u bepaalde belastingvoordelen bij schenkingen, giften en legaten.

ANBI

Klik hier: ANBI-voorwaarden en ANBI-status van Mariënburg.