Geloofsgesprekken op stoom


Klik hier om je aan te melden

29-10: "Inclusief samenleven" met Julia van Wel:

In een inclusieve samenleving wordt niemand gediscrimineerd of buitengesloten. Ongeacht je culturele, sociale of religieuze achtergrond, je leeftijd, huidskleur of ras: alle mensen tellen mee. Alle mensen verdienen waardering en respect om wie ze zijn. Ieders mening telt, en alle stemmen tellen mee, we zijn gelijkwaardig aan elkaar. Wat je (politieke) mening ook is, en of je wel of niet afhankelijk bent van de voedselbank: samen geven we de inclusieve samenleving gestalte.

Bij het online geloofsgesprek van vrijdag 29 oktober a.s. staat centraal het boekje “God in de ander, Augustinus over gastvrijheid en vriendschap”. De Augustijn Martijn Schrama schreef het al in 1998, maar het is nog steeds actueel: denk aan de vele vluchtelingen die bij ons aankloppen, en aan onze multicultureel geworden, ‘inclusieve’ samenleving.

Aan de orde komen de betekenis van ontmoeting, gastvrijheid, onvolgroeide en volgroeide vriendschap en de liefde voor God en de liefde voor mensen. We vragen ons af: beïnvloedt de ontmoeting met mensen ‘die anders zijn dan wij’, onze beleving en ons beeld van God? En beïnvloedt ‘inclusief samenleven’ onze liefde voor mensen, en onze liefde voor God?

Julia van Wel (lid sinds 2004) heeft vóór haar pensioen, nu zeven jaar geleden, 10 jaar gewerkt als pastoraal werkster, eerst in Apeldoorn en later in de Overbetuwe. Ze is geboren in Batavia in Nederlands Indië, het huidige Jakarta, en ze kwam met haar ouders in 1951 naar Nederland. In 1967 verhuisde ze van Haarlem naar Nijmegen, en nu woont ze in Alverna, gemeente Wijchen.


Op stoom..!

Na de geslaagde pilot in juni gaat de Mariënburgvereniging het komende jaar verder met het maandelijks organiseren van geloofsgesprekken. Inspirerende en steeds wisselende gespreksleiders leiden hun eigen thema in waarna de discussie – uitwisseling van ideeën kan aanvangen. Per gesprek kunnen maximaal twintig deelnemers inschrijven.

Inspiratie

Mariënburg heeft als uitdrukkelijk beleid de vernieuwing van het geloof. Dat kun je het beste bereiken door interactie, door met elkaar te praten over allerlei zaken die met je geloof te maken hebben maar ook hoe je met je geloof in deze samenleving wilt staan. Dus praten met elkaar over geloof, maar wellicht ook over hoop en liefde.

Online

Mariënburg wil die gesprekken mogelijk maken. De ervaring in coronatijd heeft geleerd dat velen, ook ouderen handig zijn geworden met het volgen van gesprekken of vieringen via zoom of streaming thuis op de computer. Daarom gaat Mariënburg geloofsgesprekken ONLINE organiseren.

Gesprekken

Dat gaat gebeuren en wel onder de titel: Gesprekken bij de Jacobsbron. Wij zijn daarbij indachtig het diepgaande gesprek dat Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw. Dat gesprek was niet alleen diepgaand maar ook bemoedigend. Dat is ook wat Mariënburg wil: elkaar bemoedigen in het geloof.

In de praktijk

Hoe gaat het in zijn werk? Gedurende 10 maanden per jaar – het hele jaar uitgezonderd de maanden juli en augustus zorgt Mariënburg dat u aan zo’n gesprek kunt deelnemen. U krijgt een mail en via die e-mail kunt u zich inschrijven. De maximale deelname is 20 personen. Toelating is op volgorde van aanmelding. U krijgt bericht als u bent toegelaten en u ontvangt een link via welke u kunt deelnemen aan het gesprek op de afgesproken tijd. Duur van de gesprekken is maximaal 1 uur. Deelname is ook kosteloos.

Mocht het bijwonen van een digitaal videogesprek voor u technische problemen opleveren, neem dan contact op met het secretariaat, Emilio de Vlam. Hij kan u in veel gevallen helpen om probleemloos deel te nemen.


Gespreksleiders vierde kwartaal 2021

Aanmelden

Aanmelden voor leden en niet-leden kan <HIER>