Mariënburg stelt geloofsoverdracht centraal

De Algemene Vergadering van Mariënburg stelde op 9 april het beleid vast voor de komende jaren.

Beleidsplan 2016-2017

Mariënburg concentreert zich op de overdracht van hetgeen christelijk geloven in de huidige samenleving kan en moet betekenen. Dat doet de vereniging met behulp van de haar ten dienste staande middelen zoals het magazine, de website en mogelijke andere publicaties.  Een inhoudelijke adviescommissie staat het bestuur daarin bij.

Mariënburg organiseert jaarlijks een congres rond een actueel thema rond christelijk geloven in de huidige samenleving. Mariënburg organiseert, zo mogelijk jaarlijks, leerhuizen en/of gespreksgroepen over religieuze en maatschappelijke onderwerpen en de verbanden daartussen.

Bij dit alles streeft Mariënburg in  katholiek en oecumenisch verband naar samenwerking met gemeenschappen en organisaties die op een open en kritische wijze de weg van Jezus Christus willen volgen.

Nieuwe bestuursleden

De samenstelling van het bestuur van Mariënburg is vernieuwd. Voorzitter Henk Baars, secretaris Tom van den Beld en penningmeester Dominic Brügemann legden hun functies neer wegens het bereiken van de statutaire termijn en wegens drukke werkzaamheden. De nieuw gekozen bestuursleden zijn Harrie van den Akker als voorzitter en Ed Schreurs als penningmeester. 

Meer informatie?

pdfBeleidsplan 2016-2017

Bestuursleden 2016


april 2016