Nationaal Debat

A5 Flyer Nationaal Debat 1


Mariënburg nodigt u uit
voor een Nationaal Debat
over het onderwerp
“CHRISTENDOM EN XENOFOBIE"
(Naaste of Vreemde?)

 

Schrijf <HIER> in 


Wanneer: zaterdagmorgen 30 november 2019 
Inloop vanaf: 10:00 uur, aanvang: 10.30 uur, tot 13.00 uur
Waar: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam 
Sprekers:

  • Drs. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër
  • Prof. Dr. Stefan Paas, theoloog des vaderlands 2018
  • Alle aanwezigen in een openbaar debat
  • Gespreksleider Henk Baars

De huidige tijd kent een grote opkomst van populistische en nationalistische stromingen. Het lijkt er op dat dit gedachtegoed een rijke voedingsbodem vindt onder christelijk conservatieve kringen in alle kerken.

In zeer katholieke landen als Polen, Hongarije, en in andere Oost-europese landen wordt immigratie van hulpzoekende niet-westerse mensen tegengewerkt. Ook in het overwegend protestantse Denemarken is wantrouwen jegens de vreemdeling een politiek issue.

Maar het probleem is niet beperkt tot Europa alleen: Steve Bannon, een “volijverig” katholiek en voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur, dezelfde die de president adviseerde om Mexicaanse vluchtelingenkinderen te scheiden van hun moeders, polemiseert al jaren tegen bisschoppen en kerken die belang hechten aan sociale aspecten en mensenrechten en is sinds kort ook in Europa actief. Vanuit de Biblebelt in de VS wordt president Trump terdege gesteund om zijn anti-immigratiepolitiek.


De vragen waar wij na het luisteren naar de inleidingen over in debat willen gaan, zouden dan ook kunnen zijn:

  • Spannen kerken zich voldoende in om – de christelijke boodschap indachtig - tegenwicht te geven aan opkomend nationalisme en daaruit voortkomende xenofobie?
  • Speelt het feit dat veel vluchtelingen niet christelijk zijn (veelal moslim) een rol?
  • Hoe moet een “goede” Christen zich opstellen?

Noteer in uw agenda en/of schrijf <HIER> direct in!
De deelnamebijdrage is € 10,- per persoon.

Tot 30 november in Amsterdam!

Waalre, 12 juni 2019

Michel Besnard
Voorzitter congresorganisatie Mariënburg

Download <HIER> de flyer.

Meedoen

Probeer het uit.  Neem een proefabonnement op Mariënburg, magazine voor kritisch katholieken.